Weld Partner AS legger stor vekt på å få en god dialog med kunden både før og etter en jobb. På denne måten kan vi levere et produkt som tilfredsstiller kundens krav og som er kvalitetssikret på en optimal måte.

Weld Partner AS sitt kvalitetssystem er sertifisert av Teknologisk Institutt iht. NS-EN ISO 9001, samt NS-EN ISO 3834-2 som fagstandard for sveising.

For prosjekter og jobber mot olje og gassindustrien er vi kvalifisert av Achilles JQS.

Weld Partner AS er av Sør-Trøndelag fylkeskommune godkjent som lærebedrift.

Weld Partner AS sitt HMS-system er utarbeidet og driftes iht. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), firmaet er også medlem av Orkladal bedriftshelsetjeneste.

Share